Türkiye’de 1951 senesinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine dayandırılarak kurulan Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri, yıllar sonra çıkarılmış olan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına girmiştir. Türkiye’de hizmet veren kooperatiflerin kuruluş amacı, kooperatife ortak olan esnaf ve sanatkârlara mesleki faaliyetlerine destek olmak için gerekli krediyi sağlamak ya da veya kredi veya banka teminat mektubu almak üzere esnaf veya sanatkârlara kefil olmaktır..

Esnaf Kefalet Kredisinin Şartları Nelerdir?

Esnaf ve sanatkârların desteklenmesi niyetiyle verilen bu krediyi alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. O şartlar;

 • Esnaf veya sanatkâr olması,
 • Esnaf veya sanatkâr siciline kayıtlı olması,
 • Sahip olunan iş yerinin ya da esnafın ikamet yerinin kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunması,
 • Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde ortaklığı bulunmaması.

Yukarıdaki şartları yerine getiren tüm esnaf ve sanatkârlar kredi için başvuruda bulunabilmektedirler. Kredi başvuruları sadece Halk Bankası üzerinden yapılabilmektedir. Kredi kullanılacağı zaman üyesi olunan oda da kişiye kefil olmaktadır. Ticari krediler ile Esnaf Kefalet Kredilerinde kullanılan kredinin tek farkı Esnaf Kefalet Kredilerinin devlet tarafından karşılanmakta olmasıdır.

Esnaf Kefalet Kredisi Faiz Oranları 2019

Esnaf Kefalet Kredilerindeki şahıs üst limiti 2019 yılından itibaren maksimum 150 bin TL’den 200 bin TL’ye çıkarılmıştır.  Esnaf Kefalet Kredilerindeki maksimum vade ise 5 yıldır. Faiz oranları 1 yıla kadar ve 1 yıldan uzun olmak üzere değişim gösterirken, aşağıdaki tablo üzerinden bu oranları görebilirsiniz.

Vade Faiz Oranı
1 Yıla Kadar Vade %4
1 Yıldan Uzun Vade %5

Kredi Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Yukarıda belirttiğimiz şartların tümünü taşıyan esnaf ve sanatkarlar krediye hak kazanabilmektedir. Bu şartların ardından ise izlenmesi gereken yol şöyledir;

 1. Kooperatife, yazılı olarak kredi alınacağına dair müracaat edilir.
 2. Kooperatifin yönetim kurulu veya ilgili kurulu tarafından müracaat sahibinin durumu araştırılır.
 3. Kabul veya ret kararı kooperatif tarafından en geç 15 gün içerisinde başvuran kişiye yazılı olarak bildirilir.
 4. Kredi talebi ile ilgili olarak kooperatif, ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır. Bunun sonucunda bir istihbarat raporu düzenlenilir ve kefalet miktarını tespit edilir.
 5. Kredi teklifini Halk Bankası’na kredi teklifi iletilir.
 6. Halk Bankası, iletilen teklifi inceler ve başvuran kooperatif ile kişi ile alakalı tekrar istihbarat yapılır.
 7. İstihbaratlar ve incelemeler olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Esnaf Sicil Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
 • Oda Faaliyet Belgesi (Bağlı Olunan Odadan)
 • Ortaklık Beyannamesi (Kooperatiften Alınacak)
 • Vergi Levhası (Aslı ve Fotokopisi)
 • Kimlik Fotokopisi ve Aslı
 • Son Dönem Hesap Özeti (Muhasebeden Kaşeli ve İmzalı)
 • Şoför Esnafı İçin Ticari Araç Ruhsat (Aslı ve Fotokopisi)
 • S.G.B. (Bağkur-SSK-İsteğe Bağlı) Fotokopi
 • İkametgah belgesi
 • 4 Adet Yeni Fotoğraf

Kefiller İçin Gerekli Evraklar

 • Kimlik Fotokopisi ve Aslı
 • İkametgah belgesi
 • Vergi Levhası (Aslı ve Fotokopisi)

ÖNEMLİ BİLGİ: Bankanın talep edeceği kefil sayısı, kredi çekilecek miktarın büyüklüğüne göre 1 ile 3 arasında değişmektedir. Ayrıca teminat için kefil yerine ipotek gösterilecekse, ipotek gösterilecek olan gayrimenkulün tapu fotokopisi gereklidir.

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama 

12 aya kadar esnaf kefalet kredi kullanacak kişiler için faiz oranı %4, 12 ay ile 60 ay arasında esnaf kefalet kredi kullanacak kişiler için ise faiz oranı %5 oranlarında değişiklik göstermektedir. Faiz oranlarının değiştiği gibi esnaflara verilen kredi üst limitleri de ortağı olunan kefalet kooperatifinin risk grubuna göre değişim gösterebilmektedir. Bununla beraber, 60 ay vadeli olarak esnaf kefalet kredi kullanacak kişiler için aylık, 3 aylık veya 6 aylık olarak banka tarafından özel ödeme planı oluşturulabilmektedir.

Esnaf Kefalet Kredisi Kefil Şartları

Esnaf kefalet kredi kullanacak kişilerin bu krediyi kullanabilmesi için taraflarından bir ipotek ya da kefil göstermesi gerekmektedir. Kredi almak için gösterilebilecek hiçbir ipotek yoksa kredi kullanacak kişilerin minimum 2 kefil göstermesi gerekmektedir. Ayrıca gösterilecek 2 kefilin de esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olması zorunludur.